• Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 3 trang bị cho người học những hiểu biết về hàm. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phân rã vấn đề, định nghĩa hàm, truyền tham số, phạm vi của biến, hàm chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ytebacninh 22/07/2016 30 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 4 cung cấp cho người học những kiến thức về nhập xuất trong hệ thống máy tính. Bài này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Nhập xuất với bàn phím và màn hình, nhập xuất với tệp văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ytebacninh 22/07/2016 28 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Ngôn ngữ lập trình C/C++ cung cấp cấu trúc dữ liệu gọi là mảng, được lưu trữ trong một tập hợp các dữ liệu cùng kiểu với độ dài cố định. Trong bài giảng này sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức về mảng như: Mảng một chiều (dãy), mảng hai chiều (ma trận). Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ytebacninh 22/07/2016 25 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 9 trang bị cho người học những kiến thức về lớp vector và kiểu dữ liệu cấu trúc (struct). Thông qua bài giảng này người học sẽ nắm bắt được các nội dung như: Khai báo vector, truy nhập phần tử của vector, nhập và hiển thị vector, vector với kích thước nhập từ bàn phím, một số phương thức hữu ích trong lớp vector,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ytebacninh 22/07/2016 24 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu - ThS. Thái Kim Phụng

  Sau khi học xong môn học sinh viên có khả năng: Hiểu rõ kiến trúc máy tính, hệ thống thông tin căn bản; hiểu rõ các dạng phần mềm trên máy tính, hệ điều hành và thực hành tốt trên hệ điều hành Windows 7; nắm vững các công cụ tin học văn phòng ứng dụng trong kinh tế và quản lý; hiểu về mô hình mạng, Internet, các dịch vụ thông dụng trên Internet....

   5 p ytebacninh 22/07/2016 35 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - ThS. Thái Kim Phụng

  Phần 1 của bài giảng Tin học đại cương giới thiệu tổng quan về tin học. Phần này cung cấp cho người học: những khái niệm cơ bản trong tin học, cấu tạo máy tính, mạng máy tính và Internet. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   74 p ytebacninh 22/07/2016 33 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương - Phần 3 giới thiệu về Microsoft Word 2010. Phần này gồm có các nội dung chính như: Tổng quan về MS Word 2010, định dạng văn bản, làm việc với bảng (Table), thao tác trên các đối tượng, một số chức năng thông dụng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p ytebacninh 22/07/2016 38 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương - Phần 2 trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về hệ điều hành. Phần này giới thiệu tổng quan về hệ điều hành và hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   29 p ytebacninh 22/07/2016 30 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 4 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 4 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương - Phần 4 giới thiệu về Microsoft Excel 2010. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về MS Excel 2010, hàm và công thức, định dạng dữ liệu và bảng tính, cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p ytebacninh 22/07/2016 35 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 5 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 5 - ThS. Thái Kim Phụng

  PowerPoint là phần mềm cho phép người sử dụng tạo ra các bài thuyết trình (Presentation) một cách sinh động dưới dạng đồ họa. Thông qua bài thuyết trình này, các diễn giả có thể đứng nói để diễn tả các ý tưởng và suy nghĩ của mình. Phần mềm này cũng giúp cho bạn giải phóng khỏi các công việc vẽ các báo biểu bằng tay, thay vào đó, dành thời...

   33 p ytebacninh 22/07/2016 37 1

 • Bài giảng Hóa lý dược

  Bài giảng Hóa lý dược

  Bài giảng Hóa lý dược được giới hạn trong nội dung: Các nguyên tắc hóa lý của dung dịch và cân bằng pha, động hoá học và xúc tác, điện hoá học, các hệ phân tán hiện tượng bề mặt và hấp phụ dung dịch cao phân tử. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   10 p ytebacninh 15/06/2016 51 1

 • Bài giảng Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết Hóa học chất keo

  Bài giảng Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết Hóa học chất keo

  Mời các bạn cùng tìm hiểu khái quát và phân loại hệ keo; các phương pháp điều chế và tinh chế dung dịch keo; cơ sở lý thuyết; tính chất động học phân tử của các hệ phân tán;... được trình bày cụ thể tron "Bài giảng Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết Hóa học chất keo".

   174 p ytebacninh 15/06/2016 51 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số