• Bài giảng Chăm sóc hậu sản - Jackie Wright

    Bài giảng Chăm sóc hậu sản - Jackie Wright

    Bài giảng Chăm sóc hậu sản cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về khái niệm chăm sóc hậu sản, mục đích của chăm sóc hậu sản, biến chứng trong thời kỳ hậu sản, chăm sóc ngay sau sanh, khám hậu sản, đánh giá tâm lý sản phụ, giáo dục sức khỏe đối với sản phụ.

     38 p ytebacninh 26/01/2015 5 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số