• Bài giảng Khuếch tán và làm chậm Neutron

  Bài giảng Khuếch tán và làm chậm Neutron

  Nội dung Bài giảng Khuếch tán và làm chậm Neutron gồm có: Mở đầu, thông lượng Neutron, định luật Fick, phương trình liên tục, phương trình khuếch tán, điều kiện biên, các nghiệm của phương trình khuếch tán, độ dài khuếch tán, phương pháp khuếch tán nhóm, khuếch tán Neutron nhiệt, tính toán làm chậm Neutron hai nhóm.

   58 p ytebacninh 19/08/2015 31 3

 • Bài giảng Văn hóa giao tiếp Á Âu - Tâm Việt Nghệ An

  Bài giảng Văn hóa giao tiếp Á Âu - Tâm Việt Nghệ An

  Bài giảng Văn hóa giao tiếp Á Âu của Tâm Việt Nghệ An sau đây sẽ giới thiệu về sự khác nhau trong văn hóa giao tiếp Á Âu như văn hóa chào hỏi, văn hóa đúng giờ, quan hệ hàng xóm,... nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nền văn hóa của hai châu lục này.

   10 p ytebacninh 23/07/2015 42 1

 • Bài giảng Thiết kế Form (mẫu biểu)

  Bài giảng Thiết kế Form (mẫu biểu)

  Mẫu biểu là một hình thức để hiển thị dữ liệu và để nhập dữ liệu theo như các dạng trong thực tế và được sử dụng nhiều trong Tin học vậy làm cách nào để thiết kế một Form (mẫu biểu) mời các bạn tham khảo Bài giảng Thiết kế Form (mẫu biểu).

   44 p ytebacninh 29/06/2015 31 1

 • Bài giảng Hướng dẫn vẽ Pareto offiice 2007

  Bài giảng Hướng dẫn vẽ Pareto offiice 2007

  Biểu đồ là cách trình diễn số liệu rất hiệu quả trong các chương trình tính toán hoặc thống kê, đặc biệt là Microsoft Excel. Bài giảng Hướng dẫn vẽ Pareto offiice 2007 sau đây sẽ giới những thao tác cơ bản để tạo biểu đồ từ bảng dữ liệu trong phiên bản Excel 2007.

   20 p ytebacninh 29/06/2015 38 1

 • Bài giảng Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng - Ths Nguyễn Tấn Đạt

  Bài giảng Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng - Ths Nguyễn Tấn Đạt

  Bài giảng Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng của Ths Nguyễn Tấn Đạt hướng đến giới thiệu trình bày các nội dung nghiên cứu chính giúp cho mọi người biết được tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, nêu lên những đặc điểm dịch tễ học và các nhân tố tâm lý xã hội và môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe...

   34 p ytebacninh 29/06/2015 40 1

 • Bài giảng Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc - Nguyễn Trọng Điệp

  Bài giảng Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc - Nguyễn Trọng Điệp

  Bài giảng Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc do Nguyễn Trọng Điệp biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu được định nghĩa, phân loại và ưu nhược điểm của hỗn dịch thuốc (HDT); vai trò các thành phần trong công thức HDT; một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và ổn định của HDT; các kỹ thuật điều chế HDT; một số tiêu chuẩn chất lượng...

   39 p ytebacninh 29/06/2015 53 1

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 7

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 7

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 7 trình bày học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới như hoàn cảnh ra đời, các đặc điểm phương pháp luận, các lý thuyết kinh tế, phân tích học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới.

   29 p ytebacninh 29/05/2015 38 1

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 6 (tt)

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 6 (tt)

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 6 trình bày các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes như hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận, các lý thuyết kinh tế cơ bản và các nội dung khác.

   46 p ytebacninh 29/05/2015 41 1

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 5

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 5

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 5 trình bày về học thuyết kinh tế tân cổ điển như hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp, các lý thuyết của trường phái Tân cổ điển,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   42 p ytebacninh 29/05/2015 39 1

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 4 (tt)

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 4 (tt)

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 4 trình bày học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin như hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận, các lý thuyết cơ bản và các nội dung khác.

   21 p ytebacninh 29/05/2015 45 1

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 9

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 9

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 9 trình bày sự phát triển của một số học thuyết kinh tế hiện đại như kinh tế học thể chế, kinh tế lượng và các học thuyết kinh tế hiện đại khác.

   23 p ytebacninh 29/05/2015 41 1

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 8

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 8

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 8 trình bày các nội dung chính của học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại như hoàn cảnh ra đời, các đặc điểm phương pháp luận, các lý thuyết kinh tế, phân tích học thuyết kinh tế trường phái chính hiện đại.

   21 p ytebacninh 29/05/2015 44 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số